InnoMed stimulerer til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren gjennom:

Helsedirektoratet tildeler tilskuddsmidler til InnoMed forprosjekter om behovsdrevet tjenesteinnovasjon i helse- og omsorgsfeltet.

Utvalgte prosjekter

Se alle prosjektene

Siste arrangementer

Se alle arrangement