Hverdagsliv

ACTIVE - Active ageing enabled by services and communication technologies

Forskningsprosjektet ACTIVE er finansiert av Regionale forskningsfond Hovedstaden og fokuserer på sosial kontakt og kosthold som er to sentrale utfordringer i den aldrende befolkningen.

Status

Hovedprosjekt

År

2015

Prosjekteier

Grete Roede AS

Behov

Målet er å ta i bruk sosiale medier og kommunikasjonsteknologi for å bidra til 1) sosial kontakt og kommunikasjon og 2) Sunn ernæring.

Resultat

ACTIVE er en videreføring av InnoMed prosjektet “Sosial kontakt og kommunikasjon” og forprosjektene “Sosiale Medier for den aldrende befolkning” og “..uten mat og drikke” finansiert av RFF. Høsten 2012 ble det gjennomført en behovskartlegging i de fire deltakende kommunene og våren 2013 testet fjorten pilotbrukere ut sosiale medier og kommunikasjonsteknologi.

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Tone Øderud

SINTEF Teknologi og samfunn

Tone.Oderud@sintef.no
+4795154120

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

Forskningsprosjektet ACTIVE er finansiert av Regionale forskningsfond Hovedstaden og fokuserer på sosial kontakt og kosthold som er to sentrale utfordringer i den aldrende befolkningen. 

Målet er å ta i bruk sosiale medier og kommunikasjonsteknologi for å bidra til: 

1) sosial kontakt og kommunikasjon  

2) Sunn ernæring. 

Videre har ACTIVE som målsetting å undersøke hvordan samarbeid mellom pleie- og omsorgstjenesten, frivillige og private organisasjoner og bedrifter kan bidra til en aktiv alderdom. Aktiv alderdom kjennetegnes gjennom fysisk, psykisk og sosialt velvære der inklusjon, helse, og deltakelse er sentrale tema. Bruk av sosiale medier for å etablere nye tjenester kan lette utfordringene for de eldre og deres pårørende, og bidra til økt sosial kontakt og sunnere kosthold og eventuelt utsette behov for økt intensitet i pleie- og omsorgstjenester. 

ACTIVE er en videreføring av InnoMed prosjektet “Sosial kontakt og kommunikasjon” og forprosjektene “Sosiale Medier for den aldrende befolkning” og “..uten mat og drikke” finansiert av RFF. Høsten 2012 ble det gjennomført en behovskartlegging i de fire deltakende kommunene og våren 2013 testet fjorten pilotbrukere ut sosiale medier og kommunikasjonsteknologi. Prosjektpartnere; SINTEF (prosjekteier), Universitetet i Oslo, Drammen kommune, Skedsmo kommune, Bærum kommune, Ullensaker kommune, Seniornett, live|work, Bengler AS og Grete Roede AS.