Hverdagsliv

Aktivitet og trening for eldre

Det er etablert samarbeid mellom Sotra Arena og Senioruniversitetet. Det er innledet samarbeid med 365 Aktiv og Fjell Turbuss med sikte på å etablere et mer omfattende tilbud i et større nedslagsfelt.

Status

Innovasjon

År

2015

Prosjekteier

Fjell kommune, Aktiv 365 og Turbuss Vest AS

Behov

Bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser i kommunen for forbedre tjenestetilbudet for eldre

Resultat

n/a

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Jens Andreas Reigstad

Innovasjonsrågiver region Vest (Bergensområdet)/ Bergen Teknologioverføring

jens.reigstad@bergento.no
(+47) 922 96 079

Relatert innhold

Sjef i eige liv