Behandling

Barn og overvekt - verktøy for begeistring

Overvekt hos barn og unge er et økende problem i Norge og i resten av verden. I Norge er i følge Helsedirektoratet mellom 15 og 20 % av alle barn overvektige. I dette InnoMed forprosjektet jobber vi med å undersøke hva som kan motivere barn til å få til en varig kostholdsendring. Det skal utvikles konsepter på verktøy som kan følge barnet gjennom behandlingen av fedme og overvekt på sykehuset og i kommunen.

Status

Forprosjekt

År

2017

Prosjekteier

St. Olavs Hospital, Overhalla kommune

Behov

Nye metoder for bedre og mer effektiv fedmebehandling av barn og unge. Samhandling på tvers av helsetjenestene.

Resultat

Prosjektet har resultert i flere hovedprosjektsøknader, som går på bruk av IKT i behandling av overvekt og fedme.

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Nina Vanvik Hansen

SINTEF Teknologi og samfunn

Nina.V.Hansen@sintef.no
(+47) 452 76 105

Det er utfordrende å få til egenmotivasjon hos ungdommene, at de selv har eierskap

— Helsepersonell ved Fedmepoliklinikken

Relaterte lenker

Prosjektsammendrag

Andelen unge med alvorlig overvekt og fedme øker globalt. Fedmepoliklinikken på St. Olavs Hospital har tatt initiativ til dette forprosjektet der målet er å bidra til økt motivasjon og begeistring for endring av kosthold hos barn og/eller ungdom med fedmeproblemer.

I forprosjektet har det blitt benyttet brukersentrerte designmetoder for å kartlegge behov hos sentrale aktører. Det har blant annet gjennomført ti semi-strukturerte intervju og to workshoper. I tett samarbeid med pasienter, pårørende, helsepersonell og industribedrifter har fire konseptidéer blitt utviklet:

 Bildedagbok – en mobilapp

Visualisering av pasientens forløp i et spill – et digitalt verktøy for både pasient og helsetjenesten

 AA-inspirert sosialt nettverk – en mobilapp der pasientene får mulighet til å kommunisere med andre pasienter

 Alle skal med – et digitalt verktøy for hele familien.

Arbeidet som ble utført i forprosjektet har resultert i en innvilget forprosjektsøknad fra Forskningsrådet, HELSEVEL. Hovedprosjektsøknad skal sendes til Forskningsrådet 12. oktober 2016. Bedrifter som ble kontaktet i løpet av arbeidet med dette prosjektet er aktuelle som samarbeidspartnere i HELSEVELsøknaden, og det er skrevet under en intensjonsavtale med bedriften Agens.

Forprosjektrapport Barn Og Overvekt