Behandling

Digital dagbok

Målet er å kunne utvikle en personlig digital dagbok som pasienter skal bruke som grunnlag for dialog med pårørende og behandlingsapparat.

Status

Forprosjekt

År

2015

Prosjekteier

Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen

NØKKELORD

Behov

Resultat

Det vil bli etablert prosesser som fokuserer på kommunikasjonsløsninger i et samarbeid mellom pasienter, behandlere og bedrifter.

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Jens Andreas Reigstad

Innovasjonsrågiver region Vest (Bergensområdet)/ Bergen Teknologioverføring

jens.reigstad@bergento.no
(+47) 922 96 079

Prosjektsammendrag

Målet er å kunne utvikle en personlig digital dagbok som pasienter skal bruke som grunnlag for dialog med pårørende og behandlingsapparat. Det vil bli etablert prosesser som fokuserer på kommunikasjonsløsninger i et samarbeid mellom pasienter, behandlere og bedrifter.