Behandling

Egenmestring i behandling av fedme - Pasienten som aktiv deltaker

Hvordan kan pasienter med fedme og overvekt styrkes til å ta mer ansvar og kontroll i egen behandling, og dermed få bedre effekt av behandlingen på lang sikt?

Status

Forprosjekt

År

2016

Prosjekteier

St. Olavs Hospital

Behov

Økt egenmestring i behandling av fedme

Resultat

Det jobbes med videreføring av prosjektet gjennom ulike utlysninger på innvoasjonsmidler, gjennom blant annet forskningsrådet.

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Espen Helge Aspnes

SINTEF Teknologi og Samfunn

Espen.H.Aspnes@sintef.no
(+47) 930 59 050

Relatert innhold

"Dere kan pakke på meg hva som helst av verktøy, men om jeg ikke er der selv, så har det ingen betydning"

— Pasient på Fedmepoliklinikken

Prosjektsammendrag

Utfordringen - flere kan hjelpe seg selv friske. Overvekt og fedme er et økende problem i Norge og resten av verden, og utgiftene for samfunnet knyttet til overvekt er store. Spesialister opplever at fedmepasienter ofte har liten innsikt i egen sykdom og helse, og mener at man kan oppnå bedre effekt av behandlingstilbud dersom pasientene har mer kunnskap. Videre er egenmestring svært viktig i behandlingen av fedme, og helsepersonell og ledere ved St. Olavs Hospital opplever at det er potensiale for å støtte enda bedre opp om egenmestring i behandlingsopplegget. Dette kan føre til at flere oppnår god effekt av behandling med varige endringer av levevaner, noe som kan redusere behovet for tjenester.

Målet med prosjektet er å videreutvikle de eksisterende tjenestene slik at pasienten er bedre i stand til å mestre sin situasjon, fra behovet for hjelp oppstår, gjennom et behandlingsopplegg hos spesialisthelsetjenesten og i etterkant av dette.

Løsninger kan for eksempel være fysiske produkter som informasjonsmateriell, nye måter å interagere med helsetjenesten i forkant, underveis eller i etterkant av behandlingen eller endring i organisering. Løsningene skal bidra til å styrke pasientene slik at flere mestrer sin helsesituasjon og endring av levevaner.

110 Egenmestring I Behandling Av Fedme