Hverdagsliv

Forberedelse til ny fase i livet

Forprosjektet skal utforske muligheter og gjennomføres i pleie og omsorgssektoren i Alta, Bardu og Sortland kommune.

Status

Forprosjekt

År

2015

Prosjekteier

Bardu kommune, Sortland kommune, Alta kommune

Behov

Med bakgrunn i forventet økning i antall pleietrengende eldre er det behov for å tenke nye måter å jobbe på for å gjøre de eldre selvhjulpne lenger. Det kan være alt fra forebyggende helsearbeid til å ta i bruk ny teknologi og hjelpemidler mens man fortsatt er i stand til å lære nye ting.

Resultat

Kommunene ønsker å avdekke behov og videre tiltak som kan ha forebyggende effekt og bidra til: at eldre klarer seg selv lengre, at utnyttelse av andre ressurser optimaliseres, at belastningen på hjemmetjenesten reduseres. De 3 valgte kommunene er relativt små kommuner, det er et mål å utvikle metodikk og samarbeidsformer som er realiserbare i denne typen kommuner.

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Wenche Poppe

Innovasjonsrågiver region Nord/ Norinnova Technology Transfer

Wenche@norinnova.no
(+47) 916 29 250

Prosjektsammendrag

Med bakgrunn i forventet økning i antall pleietrengende eldre er det behov for å tenke nye måter å jobbe på for å gjøre de eldre selvhjulpne lenger. Det kan være alt fra forebyggende helsearbeid til å ta i bruk ny teknologi og hjelpemidler mens man fortsatt er i stand til å lære nye ting. Det er også behov for å finne nye samarbeidsformer med alle typer interessenter og bidragsytere som kan medvirke til å redusere behovet for hjelp fra den kommunale pleie og omsorgstjenesten. 

Forprosjektet skal utforske muligheter og gjennomføres i pleie og omsorgssektoren i Alta, Bardu og Sortland kommune. Målgruppen er spreke eldre (+- 75 år). Det er fremtidige brukere som ennå ikke bruker hjelpeapparatet og som er i stand til å tilpasse seg nye samarbeidsformer, rutiner og løsninger. Kommunene ønsker å avdekke behov og videre tiltak som kan ha forebyggende effekt og bidra til: at eldre klarer seg selv lengre, at utnyttelse av andre ressurser optimaliseres, at belastningen på hjemmetjenesten reduseres. De 3 valgte kommunene er relativt små kommuner, det er et mål å utvikle metodikk og samarbeidsformer som er realiserbare i denne typen kommuner.

102 Kartlegging Spreke Eldre