Forebygging

Forebygging av brannskader hos barn

Et forprosjekt som setter fokus på å øke kunnskapen om utstyr og adferd, for å forebygge brann- og skåldingsskader hos barn.

Status

Forprosjekt

År

2015

Prosjekteier

Helse Bergen HF

Behov

Forebygging av brannskader

Resultat

Videreført til hovedprosjekt "Hvordan forebygge brann- og skåldeskader hos barn" (se relatert innhold).

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Jens Andreas Reigstad

Innovasjonsrågiver region Vest (Bergensområdet)/ Bergen Teknologioverføring

jens.reigstad@bergento.no
(+47) 922 96 079

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

Prosjektet engasjerer full bredde av aktører i helsevesenet omkring utfordringer rundt brann- og skåldingsskader hos barn. Målet er en betydelig reduksjon av slike skader gjennom en koordinert innsats på forebygging. Planen er å mobilisere alle med ansvar for forebyggende arbeid på området for å øke kunnskapen om utstyr og adferd som vil sikre barn mot skader. I tillegg til ildsjeler i spesialisthelsetjenesten vil vi engasjere helsestasjoner, helsesøstre, jordmødre og fastleger. Det er etablert kontakt med forsikringsselskap og leverandører av sikkerhetsutstyr.