Hverdagsliv

Hverdagsrehabilitering - Implementering av "MOTIview"

MOTIview er et konsept der man kombinerer et treningsapparat (en slags sykkel) med videoopptak av veier og omgivelser som brukeren kjenner. 

Status

Innovasjon

År

2016

Prosjekteier

NØKKELORD

Behov

Resultat

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

MOTIview er et konsept der man kombinerer et treningsapparat (en slags sykkel) med videoopptak av veier og omgivelser som brukeren kjenner. Dette konseptet ble nevnt i forprosjektrapporten “Hverdagsrehabilitering – Teknologistøtte” som aktuelt å tilpasse og implementere innen hverdagsrehabilitering, og dette har nå skjedd, først i Lindås kommune, som er en foregangskommune innen velferdsteknologi, og etter hvert også i Vik og Askøy kommuner. Bedriften skal ha en oppfølging av resultater og erfaringer i løpet av jan./feb. 2016.