Rehabilitering

Hvordan kan situasjonen rundt overføring av pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer håndteres bedre

Status

Forprosjekt

År

2015

Prosjekteier

Fjell kommune

NØKKELORD

Behov

Pasienter med psykisk sykdom og rusproblemer opplever spesielle utfordringer når 1.linjetjenesten utfordres på korte frister og høyere tempo i forbindelse med utskriving.

Resultat

Vi ønsker spesielt å fokusere på behov som kan gi nyttige løsninger i forbindelse med overføring av pasienter fra sykehus til kommunalt tilbud.

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Jens Andreas Reigstad

Innovasjonsrågiver region Vest (Bergensområdet)/ Bergen Teknologioverføring

jens.reigstad@bergento.no
(+47) 922 96 079

Prosjektsammendrag

Pasienter med psykisk sykdom og rusproblemer opplever spesielle utfordringer når 1.linjetjenesten utfordres på korte frister og høyere tempo i forbindelse med utskriving. En del av bildet er pasienter som krever mer av helsetjenesten kombinert med begrensede ressurser på behandlersiden. I en slik situasjon er det spesielt viktig med sikker informasjonsflyt og god kunnskap blant helsepersonell om optimal håndtering av pasienter og pårørende i forbindelse med utskriving fra sykehus.

Kunnskapssenteret er i gang med å utvikle koordinerte og sammenhengende pasientforløp i rus- og psykisk helsefelt. Dette vil kunne være et svært nyttig utgangspunkt for å tenke nye løsninger og skape noe nytt. Vi ønsker spesielt å fokusere på behov som kan gi nyttige løsninger i forbindelse med overføring av pasienter fra sykehus til kommunalt tilbud. Vi tror at et fokus på innovative løsninger kombinert med en bred forankring kan være med på å legge grunnlag for et bedre tilbud til pasienter som har mangeartede behov og et svakt sosialt nettverk.