Helsepersonell

Medisinsk teknisk utstyr og hjelpemidler - Opplæring

Fosen Helse IKS påpekte behovet for opplæring i bruk av medisinsk teknisk utstyr i kommunesektoren etter hvert som nå kommunene, i henhold til Samhandlingsreformen, skal overta oppgaver som tidligere ble utført i spesialisthelsetjenesten.

Status

Forprosjekt

År

2015

Prosjekteier

Fosen Helse IKS, St. Olavs hospital og NAV Hjelpemiddelsentral

NØKKELORD

Behov

Fosen Helse IKS påpekte behovet for opplæring i bruk av medisinsk teknisk utstyr i kommunesektoren etter hvert som nå kommunene, i henhold til Samhandlingsreformen, skal overta oppgaver som tidligere ble utført i spesialisthelsetjenesten.

Resultat

NAV kom inn i prosjektet da det ble presentert for styringsgruppen i InnoMed. Ute hos "sluttbrukerne" kan det være både medisinsk teknisk utstyr og tekniske hjelpemidler, og behovene for forbedret opplæring og informasjon har svært mange paralleller for de to kategoriene utstyr, og det synes derfor fornuftig å se dem i sammenheng.

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Espen Helge Aspnes

Innovasjonsrågiver region Midt-Norge/ SINTEF Teknologi og Samfunn

Espen.H.Aspnes@sintef.no
(+47) 930 59 050

Prosjektsammendrag

Fosen Helse IKS påpekte behovet for opplæring i bruk av medisinsk teknisk utstyr i kommunesektoren etter hvert som nå kommunene, i henhold til Samhandlingsreformen, skal overta oppgaver som tidligere ble utført i spesialisthelsetjenesten. Kommunene har i varierende grad samarbeid med nærliggende sykehus om dette, og forstudien viste at det er et stort forbedringspotensial for den opplæringen som foregår i spesialisthelsetjenesten også. Myndighetene har lovpålagte krav til opplæring og sertifisering som helsesektoren bruker store ressurser for å overholde. 

Mye av opplæringen baserer seg på materiell utviklet av leverandørene selv, og det er stor variasjon i hvordan dette presenteres, noe som virker kompliserende. Statistikk og forskning viser også at det begås feil ved bruk av medisinsk teknisk utstyr, og forstudien viste at det er et stort forbedringspotensial ved å utvikle bedre opplæringsopplegg både for å heve kvaliteten og sikkerheten samt redusere ressursbruken. NAV kom inn i prosjektet da det ble presentert for styringsgruppen i InnoMed. Ute hos "sluttbrukerne" kan det være både medisinsk teknisk utstyr og tekniske hjelpemidler, og behovene for forbedret opplæring og informasjon har svært mange paralleller for de to kategoriene utstyr, og det synes derfor fornuftig å se dem i sammenheng.

107 Medisinsk Teknisk Utstyr Og Hjelpemidler