Rehabilitering

Mobil bevegelse

Et av målene med prosjektet er å gi en mer effektiv helsetjeneste og dermed bedre ressursutnyttelse ved at analyse, behandling og veiledning i større grad kan foregå i pasientenes og andre klinikeres naturlige miljø.

Status

Hovedprosjekt

År

2016

Prosjekteier

Sunnaas Sykehus HF

NØKKELORD

Behov

Prosjektet baserer seg på et behov for å mer effektivt kunne gi råd og veiledning til pasienter i deres hverdag mer effektivt.

Resultat

Konseptet åpner på sikt i tillegg for kompetanseutvikling for helsepersonell gjennom at de som innehar kompetanse om bruk av utstyret og teknologien får et veiledningsansvar for andre miljøer.

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Per Michaelsen

Innovasjonsrågiver region Sør-Øst/ Inven2

per.michaelsen@inven2.com
(+47) 911 05 895

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

Et av målene med prosjektet er å gi en mer effektiv helsetjeneste og dermed bedre ressursutnyttelse ved at analyse, behandling og veiledning i større grad kan foregå i pasientenes og andre klinikeres naturlige miljø. Ved bruk av trådløst utstyr som ikke er stedsavhengig, vil pasienten/forsøkspersonen og lokale terapeuter eller trenere kunne få veiledning i sin hverdag, i sitt naturlige miljø selv om den som utfører analysen og gir råd er lokalisert et annet sted, eksempelvis i spesialisthelsetjenesten. Ved å utvikle denne mobile bevegelsesanalysen vil ny teknologi og metodologi gjøres tilgjengelig for sluttbrukere i form av både pasienter, terapeuter/forskere/klinikere. Denne typen helsetjenester vil kunne gi bedre og mer effektiv pasientbehandling, enklere håndtering og bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunenes helse- og omsorgstjenester, i tillegg til bedret kommunikasjon og samhandling mellom aktører i helsepersonell og pasient/pårørende. Konseptet åpner på sikt i tillegg for kompetanseutvikling for helsepersonell gjennom at de som innehar kompetanse om bruk av utstyret og teknologien får et veiledningsansvar for andre miljøer. Ferdig helsetjeneste/produkt vil dessuten ha potensiale til å kunne kommersialiseres til et nasjonalt og eventuelt internasjonalt marked både på andre helseforetak, i primærhelsetjenesten, samt i forsknings- og idrettsmiljø.