Helsepersonell

Spillbasert læring ved nye sykehuset i Østfold

Status

Innovasjon

År

2016

Prosjekteier

Sykehuset Østfold

NØKKELORD

Behov

Resultat

Prosjektsammendrag

Nytt Sykehus Østfold (SØ) på Kaldnes utenfor Sarpsborg skal stå klart i 2015 - 2016.  Utfordringene øker i forbindelse med detaljplanlegging, innflytting og det å skulle ta i bruk det nye sykehuset. Da nye Ahus var ferdigbygget og driften skulle igangsettes, ble det avdekket mange utfordringer. Eksempelvis knyttet til: Ledelses- og organisasjonsstruktur, faglig utvikling, behandlingsmetoder og arbeidsprosesser, ny teknologi og nytt utstyr og nye krav til samhandling. For å unngå at feilene skal gjenta seg ved nytt SØ ønsker man nå å benytte spillteknologi som læringsverktøy. Dette vil gi de ansatte muligheten til å trene på simulerte arbeidsprosesser før bygget står ferdig. De ansatte skal også kunne gjøre seg kjent i det nye bygget som er på mer enn 82 000 kvm. Et hovedprosjekt har startet sammen med Attensi AS. Sykehuset Østfold har gjennomført et innovativt innkjøp på 6 MNOK i kombinasjon OFU (med ramme 12 MNOK) samt årlig driftslisens fra år 2016.  Med 1.5 MNOK i forprosjektmidler har dette prosjektet i perioden 2012-2016 tilført omlag 20 MNOK i tillegg til fremtidige lisensinntekter for å etablere et fremtidig forretningsområde for simuleringsbasert læring i helseforetak. OFU søknad er innvilget sammen med Attensi AS som bedrift. Sykehuset Østfold har ansatt egen prosjektleder for gjennomføringen av OFU prosjektet. Totalkostnad over tre år er beregnet til 12 MNOK.