Forebygging

Utviklingsoppgaver kommunale frisklivssentraler

Kan ny teknologi bidra til samarbeid mellom frisklivssentraler og bedre frisklivssentraler?

Status

Forprosjekt

År

2015

Prosjekteier

Jærkommunene Klepp, Gjesdal og Time

Behov

Bedre frisklivssentraler, slik at det offentlige kan oppfylle sitt ansvar gitt i samhandlingsreformen og ny folkehelselov relatert til folkehelse.

Resultat

Prosjektet er ikke fullført

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Anne Cathrin Østebø

Validé

anne.cathrin@valide.no
(+47) 936 99 095