InnoMed
prosjektoversikt

Har du en idé eller ser behov for forbedring i helse- og omsorgssektoren, kan dette bli til et InnoMed-forprosjekt.

 • Innovasjon, 2017

  Helsepersonell

  Lyngbakken sykehjem

 • Hovedprosjekt, 2017

  Behandling

  Aktiv overvåkning for kreft - behandling når det trengs

 • Hovedprosjekt, 2017

  Behandling

  Vi samles - Virtuelt samhandlingsrom

 • Hovedprosjekt, 2017

  Annet

  IKT DokHelse

 • Forprosjekt, 2017

  Hverdagsliv

  Et digitalt omsorgsverktøy som skal gjøre det lettere for fa...

 • Forprosjekt, 2017

  Hverdagsliv

  NYBY - digital plattform for medborgerskap, "Airbnb" for hel...

 • Forprosjekt, 2017

  Forebygging

  Utvikling av kroppsbåren sensor til forebygging av dehydreri...

 • Forprosjekt, 2017

  Helsepersonell

  Verktøy for strategisk kompetanseheving

 • Forprosjekt, 2017

  Rehabilitering

  Egenoppfølging etter rehabiliteringsopphold

 • Innovasjon, 2017

  Hverdagsliv

  Tryggere å bo hjemme

 • Hovedprosjekt, 2017

  Diagnose

  TILT (Tidlig Identifisering av Livstruende Tilstander)

 • Hovedprosjekt, 2017

  Forebygging

  HYPOTERM

 • Hovedprosjekt, 2017

  Diagnose

  Bruk av maskinlæring for klinisk beslutningsstøtte

 • Forprosjekt, 2017

  Annet

  Akuttmedisinsk samhandling - AKTSAM

 • Forprosjekt, 2017

  Helsepersonell

  Alfred Surgery

 • Hovedprosjekt, 2017

  Forebygging

  Hovedprosjekt - Forebygging av fallskader

 • Hovedprosjekt, 2016

  Behandling

  HelsaMi / KolsHeim - Hjemmebasert behandling av KOLS-pasient...

 • Hovedprosjekt, 2016

  Rehabilitering

  Mobil bevegelse

 • Forprosjekt, 2016

  Pasienter

  Hørselshemming - Raskere og bedre kompensasjon for hørselsta...

 • Forprosjekt, 2016

  Pasienter

  Samhandling for bedre mestring av psykiske lidelser for unge...

 • Hovedprosjekt, 2016

  Hverdagsliv

  Maten er ikke gitt før den er spist

 • Hovedprosjekt, 2016

  Forebygging

  KOMAT - Konsistenstilpasset mat

 • Innovasjon, 2016

  Helsepersonell

  Spillbasert læring ved nye sykehuset i Østfold

 • Innovasjon, 2016

  Hverdagsliv

  Hverdagsrehabilitering - Implementering av "MOTIview"

 • Hovedprosjekt, 2016

  Hverdagsliv

  Ny "ståløfter"

 • Innovasjon, 2016

  Hverdagsliv

  Forbedring av GPS-utstyr for sporing av personer med demens

 • Hovedprosjekt, 2016

  Hverdagsliv

  ABRUMED - Aktiv brukermedvirkning ved tilpasning av høreappa...

 • Innovasjon, 2016

  Behandling

  Hjertestanspasienter - Prehospital induksjon av terapeutisk ...

 • Forprosjekt, 2016

  Behandling

  Urinprøvetaking i rusbehandling (URUS)

 • Forprosjekt, 2016

  Behandling

  Barn og overvekt - verktøy for begeistring