InnoMed
prosjektoversikt

Har du en idé eller ser behov for forbedring i helse- og omsorgssektoren, kan dette bli til et InnoMed-forprosjekt.

 • Forprosjekt, 2017

  Annet

  Akuttmedisinsk samhandling - AKTSAM

 • Forprosjekt, 2017

  Helsepersonell

  Alfred Surgery

 • Hovedprosjekt, 2016

  Behandling

  HelsaMi / KolsHeim - Hjemmebasert behandling av KOLS-pasient...

 • Hovedprosjekt, 2016

  Rehabilitering

  Mobil bevegelse

 • Forprosjekt, 2016

  Pasienter

  Hørselshemming - Raskere og bedre kompensasjon for hørselsta...

 • Forprosjekt, 2016

  Pasienter

  Samhandling for bedre mestring av psykiske lidelser for unge...

 • Hovedprosjekt, 2016

  Hverdagsliv

  Maten er ikke gitt før den er spist

 • Hovedprosjekt, 2016

  Forebygging

  KOMAT - Konsistenstilpasset mat

 • Innovasjon, 2016

  Helsepersonell

  Spillbasert læring ved nye sykehuset i Østfold

 • Innovasjon, 2016

  Hverdagsliv

  Hverdagsrehabilitering - Implementering av "MOTIview"

 • Hovedprosjekt, 2016

  Hverdagsliv

  Ny "ståløfter"

 • Innovasjon, 2016

  Hverdagsliv

  Forbedring av GPS-utstyr for sporing av personer med demens

 • Innovasjon, 2016

  Hverdagsliv

  Aktivitet og trening for eldre

 • Hovedprosjekt, 2016

  Hverdagsliv

  ABRUMED - Aktiv brukermedvirkning ved tilpasning av høreappa...

 • Forprosjekt, 2016

  Behandling

  Egenmestring i behandling av fedme - Pasienten som aktiv del...

 • Forprosjekt, 2016

  Helsepersonell

  Mangelfull dokumentasjon av helsehjelp i kommunene

 • Hovedprosjekt, 2016

  Hverdagsliv

  Porselen for alle

 • Forprosjekt, 2016

  Behandling

  Prostatakreft – Trygg aktiv overvåkning

 • Hovedprosjekt, 2016

  Behandling

  Sikker medisinering i hjemmet

 • Innovasjon, 2015

  Behandling

  AssiStep – “Trapperullator”

 • Hovedprosjekt, 2015

  Behandling

  "The Medical Home" - Nye rutiner for medisinering i hjemmet

 • Forprosjekt, 2015

  Forebygging

  Legemiddelgjennomgang i sykehjem

 • Forprosjekt, 2015

  Rehabilitering

  Hvordan kan situasjonen rundt overføring av pasienter med ps...

 • Hovedprosjekt, 2015

  Helsepersonell

  Medisinsk teknisk utstyr og hjelpemidler - Opplæring

 • Forprosjekt, 2015

  Behandling

  Kontrollert og forebyggende terapeutisk hypotermibehandling ...

 • Forprosjekt, 2015

  Forebygging

  Forebygging av fallskader

 • Hovedprosjekt, 2015

  Hverdagsliv

  ACTIVE - Active ageing enabled by services and communication...

 • Forprosjekt, 2015

  Behandling

  Digital dagbok

 • Forprosjekt, 2015

  Hverdagsliv

  Forberedelse til ny fase i livet

 • Forprosjekt, 2015

  Forebygging

  Forebygging av brannskader hos barn