Søknadsveileder for prosjektmidler

Helsedirektoratet tildeler tilskuddsmidler til InnoMed forprosjekter om behovsdrevet tjenesteinnovasjon i helse- og omsorgsfeltet for 2017 og 2018. Les den fullstendige utlysningsteksten på Helsedirektoratets sine sider.