Jeg har en idé!

Hva gjør jeg? Hvem kan hjelpe meg?

Hvordan går jeg frem?

Fremtidens helse- og omsorgstjenester forutsetter at mennesker har gode idèer på nye eller bedre løsninger! Du står nå overfor en reise med å videreutvikle din idè. Vær forberedt på at reisen tar tid og du vil få positive og negative opplevelser underveis. Gi ikke opp! 

Før du starter reisen bør du sjekke ut to ting:

Finnes løsningen fra før?

Bruk internett og søk om andre har utviklet noe tilsvarende. Søk også i Omsorgsbiblioteket, HelseOmsorg21-monitiren, gjennomførte prosjekter som er støttet av InnoMed og kommunenes delingsportal. Gjennom å søke kan du komme i kontakt med personer som kanskje har tilsvarende idèer eller er potensielle samarbeidspartnere.  

Hva mener andre om idèen din?

Sjekk idèen din ut med mulige brukere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Tror de at din idè er god og møter et behov? En halvtimes samtal med 2+2 personer er en god investering og gratis. Snakk med to potensielle brukere og to ansatte. Bruk 10 minutter til å beskrive idèen og 20 minutter til å få innspill. Det er viktig å tidlig få innspill på idèen – kanskje nye momenter kommer opp som er viktig å ta med deg i videreutviklingen av idèen. Hvis du ikke kjenner noen potensielle brukere eller ansatte, kan du ta kontakt med utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenesteri fylket du bor, eller innovasjonsmiljøet i nærmeste helseforetak.

Ta nå fatt på reisen med å utvikle idèen til fremtidig løsning. Under hele reisen er det viktig å bygge nettverk og vedlikeholde kontakten med ressurspersoner.

Bruk veiviser for forbedrings- og innovasjonsarbeid i helse- og omsorgstjenestene aktivt i arbeidet. Veiviseren passer for alle typer forbedrings- og innovasjonsprosesser. For deg som skal utvikle et produkt eller fysisk løsning vil fasene bety følgende:

Les mer

helsebiblioteket.no

Omsorgsbiblioteket

helseomsorg21monitor.no

HelseOmsorg21-monitoren

induct.no

Kommunenes delingsportal

utviklingssenter.no

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester

Finn den tilnærmingen nedenfor som passer best inn i din situasjon og følg anbefalingene.

Jeg har en idè til et nytt produkt eller løsning som jeg tror mange vil kunne ha nytte av!

Det er flere som kan hjelpe deg videre. Sjekk ut Innovasjon Norges hjemmesider om gründere og støtteordninger. Ta kontakt med et av lokalkontorene til Innovasjon Norge for råd og veiledning

Ta kontakt med InnoMed sine innovasjonsrådgivere som kan gi råd og veiledning til hvordan du kommer videre og hvilke muligheter for finansiering som finnes. Innovasjonsrådgiverne kan også gi råd om kommersialiseringsprosesser.

I hvert regionalt helseforetak finnes det Technology Transfer selskaper (teknologioverføringsselskaper – TTO), som har til oppgave å bistå i utvikling og kommersialisering av forskningsbaserte produkter og løsninger. Vi har fem slike selskaper:

Jeg jobber med en idè om bedre løsninger på egen arbeidsplass!

Hvis du arbeider i spesialisthelsetjenesten bør du ta kontakt med nærmeste leder og sende forslag inn til idèmottaket i helseforetaket. Sjekk også ut muligheten til å sende inn forslag til Technology Transfer selskaper i din helseregion (se linker ovenfor). 

Hvis du arbeider i de kommunale helse- og omsorgstjenestene bør du ta kontakt med nærmeste leder og bruke de løsningene som din arbeidsgiver har for å sende inn idèer og forslag til forbedringer.

Ta kontakt med utviklingssenteret i ditt fylke. I hvert fylke finnes det et utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Utviklingssentrene skal gjennom fag- og kompetanseutvikling bidra til å styrke kvaliteten i kommunale helse- og omsorgstjenester. Blant satsingsområdene for utviklingssentrene er faglig omstilling, fornyelse og innovasjon. Ta kontakt med utviklingssenteret i det fylkes du arbeider for mer informasjon og råd.

Les mer

utviklingssenter.no

Utviklingssenter

Jeg har en idè som trenger mer forskning for å finne ut av!

Et godt sted å starte er å delta på et av forsknignsrådets prosjektverksteder. Les mer på hjemmesidene til Norges forskningsråd

Sjekk ut idèen din med InnoMed’s innovasjonsrådgivere eller Technology Transfer selskapet nær deg (se linker ovenfor). 

Hvis du er i kontakt med et universitets-/høgskole/forskningsmiljø bør du søke hjelp der, eller se mulighetene for støtte fra forskningsrådet og de regionale forskningsfondene. Senter for omsorgsforskning og kompetansesentrene innenfor helse- og omsorgstjenestene kan også være aktuelle samarbeidspartnere. 

Les mer

forskningsradet.no

Forsknignsrådets prosjektverksted

forskningsradet.no

Hjemmesidene til Norges forskningsråd

forskningsradet.no

Regionale forskningsfond

omsorgsforskning.no

Senter for omsorgsforskning

Jeg har en idè på noe som bør endres for å gi bedre løsninger!

Du har kanskje som pasient eller pårørende opplevd at tjenestene ikke fungerer som de burde. Kanskje du har en idè om hvordan tjenestene kan bli bedre. Det er viktig at du tar dette opp med lederen for de tjenestene det gjelder. Vær litt undrende i din tilnærming. Ofte er det naturlige årsaker til at tjenestene utføres på en bestemt måte. Andre ganger kan nettopp din idè bidra til at vi får bedre helse- og omsorgstjenester. Vær oppmerksom på at ikke alle ledere i helse- og omsorgstjenester er flinke til å håndtere nye idèer fra brukere og pårørende. Ta idèen din også opp med pasient- og brukerorganisasjonene, som kanskje har fått tilsvarende tilbakemeldinger tidligere og kan bistå i kontakten med tjenestene.