Digital helse-dager

Digital helse-dager er en samhandlingsarena for felles utfordringer og felles løsninger, på tvers av fag og sektorer. Arrangementet organiseres av Alrek helseklynge, og InnoMed vil også bli med.

Publisert 06.01.2022

Informasjon om arrangementet fra Alrek helseklynge:

Vi skal skape en sterk arena for digital helse på Vestlandet. Sammen skal vi synliggjøre kraften for nyskaping som finnes i Alrek helseklynge og i regionen vår. Vi inviterer derfor til en møteplass for samskaping innen innovasjon, forskning og utdanning, 1.-2. juni i Bergen. Vi legger ambisjonsnivået høyt. Digital helse-dager skal bli en regional arena med et nasjonalt nedslagsfelt.

Aktuelle tema for Digital helse-dager er implementering, kunstig intelligens, brukermedvirkning og digitalt utenforskap.

Vi jobber med et innholdsrikt program av høy kvalitet til inspirasjon og læring!

Mer info og påmelding: 

Digital helse-dager - Alrek (alrekhelseklynge.no)

-
Bergen (mer info kommer)