Dato

tirsdag 19. januar 2016

Sted

Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

blank

Arrangement

"Akuttmottak og legevakt for eldre" — Nasjonal møteplass i regi av InnoMed

Oppsummering

Bakgrunn - Akuttmottak og legevakter må bli bedre tilpasset eldre pasienter

Inspirert av den internasjonalt kjente amerikanske geriateren Dr. William H. Thomas (Bill Thomas) ble det gjennomført et forprosjekt i InnoMed kalt "Akuttmottak for eldre"(se høyre kolonne). Forprosjektrapporten lister (på side 34) opp en rekke forbedringsmuligheter både mht. kompetanse, utforming og drift. Trondheim kommune ble inspirert av rapporten og det ble gjennomført et prosjekt med kartlegging av dagens legevakt i Trondheim som grunnlag for utvikling av den nye legevakta for Trondheim og omkringliggende kommuner. Dermed så vi også behovet for en nasjonal møteplass som kunne samle deltakere både fra spesialist- og primærhelsetjenesten.

Målsettingen med møteplassen var å stimulere til innovasjon slik at nye akuttmottak- og legevaktanlegg, og anlegg som oppgraderes, bedre tilpasses eldre pasienter både mht. utforming og drift.

Her finner du presentasjonene fra møteplassen:

Om arrangementet

Med assistanse fra gode samarbeidspartnere satte vi sammen et program som skulle kunne gi en god oversikt og forståelse for behovet, og med eksempler på interessante prosjekt og løsninger både fra inn- og utland. Programmet hadde opprinnelig 13 foredragsholdere, 3 fra England, 1 fra Danmark, 1 fra Sverige og 8 fra Norge. Foredragsholderen fra Sverige, Dr. Peter Johnson, måtte dessverre melde forfall pga. en ulykke i familien, men vi har fått med presentasjonen hans. Endelig program og liste over de 53 påmeldte deltakerne er lagt ut i kolonnen til høyre. Vi var meget fornøyd med å få med deltakere fra alle landsdeler og med god spredning mellom spesialist- og helsetjeneste i tillegg til andre interesserte.


Relevante rapporter finner du her: