Dato

tirsdag 15. september 2015

Sted

Best Western Oslo airport Hotel

Arrangør

InnoMed

blank

Arrangement

Elektroniske verktøy — for ernæringskartlegging og behandig — behov for nye verktøy

Vi ønsker å belyse:

  • Hva finnes av IT verktøy som tilbyr prosesstøtte og innsamling av strukturerte data for ernæringsbehandling som en del av medisinsk behandling?
  • Hva er status i pleie- og omsorgssektoren og i spesialisthelsetjenesten i de forskjellige regioner?
  • Hva trengs av løsninger?
  • Hvor bør det satses fremover?

Påmelding

Påmelding til InnoMed innen 20/10-2014. Ingen deltakeravgift. Registrerte deltagere som ikke møter opp vil belastet kr 500,- for lunsj. Oppdatert program vil bli lagt ut på www.innomed.no. Det kan komme endringer i programmet helt frem til møtedagen.

Wenche Poppe

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Wenche Poppe

Innovasjonsrågiver region Nord/ Norinnova Technology Transfer

Wenche@norinnova.no
(+47) 916 29 250

Oppsummering

Møteplassen er delt i 4 bolker:

1: Myndighetenes krav

2: Hva skjer i regioner og kommuner

3: Prosjekter og løsninger

4: Diskusjon: Hvordan skal helsetjenesten arbeide for å komme videre mot felles journal?

Om arrangementet

Programgruppe:

Kari Sygnestveit Helse-Bergen, Hugo Nilssen UNN, Mari Helene Kårstad, Høgskolen i Bergen/forprosjekt på Haukeland Universitetssykehus, Guro Smedshaug Helsedirektoratet,  Elona Zakariassen e-læring, Bergen kommune, Ingrid Fange GjelsWetad, Kompetansetjenesten for sykdomsrelatert underernæring, OUS/UIO og Wenche Poppe Innomed, med innspill fra flere.

Myndighetenes krav

09:30-09:40

Velkommen, introduksjon til dagens program

Ved Wenche Poppe, Innomed.

09:40-09:55

Nasjonale faglige retningslinjer for å forebygge og behandle underernæring

Utfordringsbildet sett fra Helsedirektoratets ståsted. Ved Guro Smedshaug, Helsedirektoratet.

09:55-10:20

Nasjonale kvalitetsindikatorer

Kvalitetsindikatorer – hva er det, hvorfor er det viktig og hvordan utvikles de? Hva kan være mulige kvalitetsindikatorer innen ernæring? Ved Janne Lind, Helsedirektoratet.

Hva skjer i regioner og kommuner

10:20-10:35

Visjon for beslutningstøtte for ernæring i fremtidens klinikk
Brobygging mellom forskning og klinikk. Ved Siv Kjølsrud Bøhn, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.
4 Siv Kjlsrud Bhn Visjon Beslutningssttte

10:35-10:50

Kartlegging av ressursbruk og måling av resultater – hvilke behov har en enhetsleder?
Helse Sør-Øst, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Ved Tonje Mellin Olsen, Lovisenberg, Lovisenberg diakonale sykehus.
5 Tonje Mellin Olsen Lovisenberg

10:50-11:05

Erfaringer og utfordringer ved bruk av elektronisk hjelpeverktøy for ernæringsscreening og -tiltak
Helse Midt. Ved seksjonsleder Else Rabbås Holsdal, avdeling klinisk ernæring og logopedi, klinikk for kliniske servicefunksjoner.
6 Else Holsdal Helse Midt Norge

11:05-11:25

Pause

11:25-11:40

Erfaring med bruk av elektronisk hjelpeverktøy
Helse-Nord, UNN, Elektronisk hjelpeverktøy beregnet for implementering av retningslinjer for ernæringsarbeid i sykehus.  Erfaringer med bruk i UNN. Ved Hugo Nilssen, Universitetssykehuset Nord-Norge.
7 Hugo Nilssen Helse Nord Unn

11:40-11:55

ERNÆRINGSARBEID I HJEMMETJENESTEN
Tromsø kommune. Mat er den beste medisin. Erfaringer etter gjennomført prosjekt i Tromsø kommune. Ved Birgitte Forsaa Åbotsvik, spesialsykepleier, Nordøya hjemmetjeneste.
8 Birgitte Abotsvik Troms Kommune

11:55-12:10

Overføring mellom spesialist-og primærhelsetjenestenHvordan kan vi føre behandling videre
Bergen kommune. Status og erfaringer, behov for løsninger felles med spesialisthelsetjenesten. Ved Elona Zakariassen, Bergen kommune.
9 Elona Zakariassen Overfring Spesialist Og Primr

12:10-12:30

Erfaringar frå Haukeland universitetssjukehus inkl aktivitetar i Helse-vest - Utfordringer
Helse Vest, Haukeland universitetssjukehus. Erfaringer fra prosjekter i Helse-Bergen og litt om aktiviteter i andre foretak i Helse-Vest, samt utfordringsbildet. Ved Kari Sygnestveit og Mari Helene Kårstad, Helse Bergen
10 Sygnestveit Og Karstad Haukeland