Dato

onsdag 6. november 2013

blank

Arrangement

Innbyggernes Helse-IKT

Utfordringer og muligheter i den digitale pasientens møte med helsetjenesten.

Om arrangementet

På slutten av dagen ble det gjennomført et gruppearbeid med bakgrunn i forelesningene. Overskrift på gruppearbeidet:

Hvordan skal helsetjenesten få dette til?

1. Hvilke funksjoner bør pasientrettede IKT-systemer ivareta?

2. Hvordan få innbyggerne engasjert i utvikling av kravspesifikasjoner?

3. Hva mangler av kunnskap for å understøtte en implementering av pasientsentrerte IKT-løsninger?

4. Forslag til konkrete tiltak og initiativ som bør iverksettes i det videre arbeidet


Rapport fra møteplassen: