Dato

torsdag 29. november 2018

Sted

Scandic Lerkendal

Arrangør

InnoMed

Illustrasjon Moteplass

Arrangement

HELSEPLATTFORMEN - Innovasjonsmuligheter?

Myndighetene har formulert målbildet "Én innbygger – én journal". Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge regional utprøvingsarena for dette nasjonale målbildet, og dersom man lykkes vil man bli første region i landet med å oppnå dette målbildet. Dette vil i seg selv kunne bli en meget stor innovasjon, og det vil åpne opp for nye innovasjonsmuligheter. Dette ønsker vi å gi et innblikk i gjennom dette møteplassarrangementet i regi av InnoMed. Programmet inneholder også en orientering om Digital21 fra konserndirektør for SINTEF Digital, samt foredrag fra Island, Danmark og Finland som vi tror vil være til stor inspirasjon.

Påmelding

Program og påmeldingsskjema finnes på:

» http://atlanticmice.event123.no/InnoMed/Helseplattformen/paamelding.cfm
Espen 2

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Espen Helge Aspnes

Innovasjonsrågiver region Midt-Norge/ SINTEF Digital

Espen.H.Aspnes@sintef.no
(+47) 930 59 050