Dato

torsdag 18. september 2014

Sted

Værnes

Arrangør

InnoMed

Logo Fagdag

Arrangement

InnoMeds fagdag 2014

Merete Rorvik

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Merete Rørvik

SINTEF Digital

Merete.Rorvik@sintef.no
(+47) 930 08 878

Velkommen!

09:30

InnoMed ønsker velkommen!

09:45

Tjenesteinnovasjon for å møte fremtidens behov

Trude Andresen, Områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS

To gode eksempler:

10:15

Hverdagsrehabilitering i Bodø
En ny kommunal tjeneste - Åse Bente Mikkelborg, prosjektleder fra Bodø Kommune
3 Hverdagsrehabilitering Pr September 2014

10:45

DiaHelse
Samarbeid mellom sykehus og kommune med fokus på brukeren - Kurt Kleppe Josefsen, prosjektleder fra Vestre Viken sykehus i Drammen
4 Dia Helse Trondheim Innomed 2014

11:15

Pause