Dato

torsdag 20. november 2014

Sted

Rica Hell Hotell, Værnes

Arrangør

InnoMed

Bilde innovasjonskonferansen

Arrangement

Innovasjonskonferansen 2014

Innovasjonsmulighetene i helse- og omsorgssektoren er mange og store, men hvordan får vi utløst potensialet? Innovasjonskonferansen 2014 vil belyse dette spennende og viktige temaet. Det handler om å få innsikt, skape kultur, tenke nytt og skape verdier.

Om arrangementet

I år vil NRK-veteranen Geir Helljesen lede oss gjennom programmet der statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet innleder om hvordan "HelseOmsorg21", den nye, nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien, kan bidra til å oppfylle regjeringens slagord om "å fornye, forenkle og forbedre". Fra UK vil dr. Rachel Perkins dele sine erfaringer og metoder for "å få tilbake livet" etter mental sykdom, og Julie McQueen vil gi anbefalinger om hvordan man kan bidra til å gi gode innovative løsninger større utbredelse. Dette er smakebiter fra et variert program med en blanding av inspirasjon, refleksjon, diskusjon og gode innovasjonseksempler.

I pausene blir det god tid til mingling og mulighet til å treffe mange andre helseinnovatører.

Vi håper at Innovasjonskonferansen 2014 blir en nyttig møteplass for myndigheter, ledere og ansatte i helse- og
omsorgstjenesten, brukere, pårørende, pasientorganisasjoner, bedrifter, FoU-miljø, virkemiddelaktører og andre
interesserte.