Dato

torsdag 19. november 2015

Sted

Scandic Hell Hotell, Værnes

Arrangør

InnoMed

Bilde innovasjonskonferansen

Arrangement

Innovasjonskonferansen 2015

"Mitt prosjekt som helse- og omsorgsminister er å skape pasientens helsetjeneste" sa Bent Høie i januar 2014 da han presenterte sine mål, ambisjoner og forventninger. InnoMed har satt "Pasientens helsetjeneste" som overordnet tema på Innovasjonskonferansen 2015, og årets spennende foredragsholdere vil belyse tema som er viktige for å oppnå dette.

Oppsummering

Pasientens helsetjeneste

Om arrangementet

"Pasientens helsetjeneste" som er overordnet tema på Innovasjonskonferansen 2015. Det handler om å; ha ambisjoner og vilje, få innsikt i innovasjonsbehovet gjennom dialog med pasienter og helsepersonell, tilrettelegge for innovasjon gjennom å skape innovasjonskultur, utøve god ledelse og bygge gode team, tenke nytt gjennom iverksetting og realisering av innovasjonsprosjekter og skape verdi gjennom implementering og bredding av innovasjonsprosjekter. Som ett av verdens rikeste land må også være opptatt av å skape verdier for verden rundt oss. Årets innovasjonskonferanse har derfor også et globalt perspektiv.

I pausene blir det god tid til mingling og mulighet til å treffe mange andre helseinnovatører.

Vi håper at Innovasjonskonferansen 2015 blir en nyttig møteplass for myndigheter, ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten, brukere, pårørende, pasientorganisasjoner, bedrifter, FoU-miljø, virkemiddelaktører og andre interesserte.

Program

08.00

Registrering

09.30

Kunstnerisk innslag

FÅ INNSIKT

09.40

Veien til pasientens helsetjeneste

Maiken Engelstad, avdelingsdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet

10.00

Med pose på magen - og hva så?

Ingrid Anette Hoff Milkersen

10.30

Skråblikk fra et sykehusmottak

Eivind Lilleås, kommuneoverlege i Surnadal kommune, tidligere lege og spesialist ved Orkdal Sjukehus

10.00

Pause

SKAP KULTUR

11.30

Å bygge gode lag med pasienten i fokus

Per Skaugen Bleikelia, direktør ved Ringerike sykehus

12.00

Innovasjon - når eit heilt fylke løfter i flokk

Anne Karin Hamre, fylkesmann i Sogn og Fjordane

12.30

Helsevesenets "prosjektpest"

Aksel Tjora, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU

12.50

Kunstnerisk innslag

13.00

Lunsj

14.00

Mennesker, holdninger og kommunikasjon

Oddvar Johnsen, innehaver Oddvar Johnsen AS

TENK NYTT

14.30

Kommunikasjon - et avgjørende klinisk verktøy som må trenes og veiledes

Pål Guldbrandsen, professor ved Institutt for klinisk medisin, UiO og seniorforsker ved Ahus

14.50

"Hvorfor har ingen laget dette før?"

Halvor Wold, medgründer og daglig leder AssiTech AS

15.10

Global innovasjon som redder liv

Tor Inge Garvik, industridesigner/leder for produktutvikling, Laerdal Global Health

15.30

Pause

16.00

Nyskaping, tilpasning, likeverd

Bernadette Nirmal Kumar, direktør ved Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)

16.40

Et brennende engasjement for en bedre verden.

Morten Rostrup, overlege og professor ved Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus

17.20

Avslutning

17.30 - 20.00

Tapas og hyggelig samvær