Dato

torsdag 24. november 2016

Sted

Scandic Hell Hotell

Arrangør

InnoMed

Bilde innovasjonskonferansen

Arrangement

Innovasjonskonferansen 2016

Årets konferanse har tittelen "Pasientens helsetjeneste" og spennende foredragsholdere vil belyse viktige tema for å oppnå dette ut fra flere synsvinkler som eksempelvis: pasient- og pårørendeperspektivet, tilbud til personer med alvorlige rusproblemer og personer med demens.

Merete Rorvik

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Merete Rørvik

SINTEF Digital

Merete.Rorvik@sintef.no
(+47) 930 08 878

Oppsummering

Pasientens helsetjeneste

Om arrangementet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner Innovasjonskonferansen 2016 og han vil inspirere oss om ambisjoner, handlinger og forventninger: "Mot en mer innovativ helse- og omsorgstjeneste."

Årets konferanse har tittelen "Pasientens helsetjeneste" og spennende foredragsholdere vil belyse viktige tema for å oppnå dette ut fra flere synsvinkler som eksempelvis: pasient- og pårørendeperspektivet, tilbud til personer med alvorlige rusproblemer og personer med demens. Ærespresident i European Patients' Forum, Anders Olauson, vil utdype potensialet i satsing på "Patient Empowerment". Bernadette Nirmal Kumar og Jørgen Skavlan vil plassere norsk helse- og omsorgssektor i et globalt perspektiv. Innovasjon, innovasjonskultur og samhandling er selvfølgelig også med i programmet både gjennom flere innlegg og debatt. Foredragsserien avsluttes av "Årets talare" i Sverige 2014, Milad Mohammadi, som vil holde et engasjerende innlegg om integrering, mangfold og innvandrere som ressurs.

I pausene og i samværet til slutt blir det god tid til mingling og mulighet til å treffe mange andre helseinnovatører.

Vi håper at Innovasjonskonferansen 2016 blir en nyttig møteplass for myndigheter, ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten, brukere, pårørende, pasientorganisasjoner, bedrifter, FoU-miljø, virkemiddelaktører og andre interesserte.

Program

08.00

Registrering

09.00

Åpning

09.15

Kunstnerisk innslag

Marie Denise

09.15

Mot en mer innovativ helse- og omsorgstjeneste

Bent Høie

09.45

Kampen for livet

Anniken Golf Rokseth

10.15

"Varfor mangler patienten?"

Anders Olauson

11.15

Manglende vilje eller manglende evne?

Tone Sofie Aglen

11.35

Lederne utfordres - Inlegg og debatt

Elin Wikmark Darell Daniel Haga Mona Skaret Tone Sofie Aglen

12.35

Nyskaping - tilpasning - likeverd

Bernadette Nirmal Kumar

14.15

Frisk nok for livet

Jørgen Skavlan

14.45

Ta "saltoen" - Innovasjon i tett samarbeid med brukerene

Sveinung Tornås

15.15

Aktivitetstilbud til personer med tidlig demens

Anne Karin Røsvik Roald og Liv Aarseth Lied

16.15

Gatehospitalet - Kompetanse, kjærlighet og nybakte rundstykker

Linn Råmunddal

16.45

Innovasjon og nytenkning - Kultur, dialog og samhandling

Eli Gunhild By