Dato

torsdag 9. oktober 2014

Sted

Clarion Hotel Bergen Airport

Arrangør

InnoMed

blank

Arrangement

Nasjonal møteplass med tema samhandling

Hvordan kan et tettere samarbeid mellom helse- og omsorgssektor og næringsliv bidra til bedre helsetjenester? Dette er hovedtemaet for en nasjonal konferanse som arrangeres i Bergen 9. oktober 2014.

Jens Reigstad1

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Jens Andreas Reigstad

Innovasjonsrådgiver region Vest (Bergensområdet) / VIS

jre@visinnovasjon.no
(+47) 922 96 079

Om arrangementet

Konferansen er spesielt rettet mot ansatte i helsetjenesten med innkjøps- eller lederansvar, regionale ledere, helseforetak, kommuner, prosjektledere og medarbeidere, bedrifter som leverer til disse markedene eller som vurderer å satse i denne retningen samt virkemiddelapparatet, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Regionalt forskingsfond.