Dato

tirsdag 12. juni 2018

Sted

Linken møtesenter, Siva innovasjonssenter

Arrangør

InnoMed, Innovasjons Norge og Universitetssykehuset i Nord-Norge

blank

Arrangement

Workshop om utfordinger og behov for innovasjon i helsesektoren i Nord-Norge

Målet for workshopen er at vi sammen definerer og beskriver utfordringene vi vil løse i fellesskap de nærmeste årene. Vi skal utdype utfordringer og finne interessenter/partnere som sammen kan utvikle prosjekt.

Workshopen tar sikte på å munne ut i noen konkrete prosjektforslag som skal utredes nærmere etter workshopen.

Wenche Poppe

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Wenche Poppe

Innovasjonsrågiver region Nord/ Norinnova Technology Transfer

Wenche@norinnova.no
(+47) 916 29 250