InnoMed-
arrangementer

Vi skaper arenaer der alle interessenter i forhold til et tema kan komme sammen og dele kunnskap og erfaringer med hverandre. Vi liker også å hente inn ressurspersoner "utenfra" (gjerne internasjonalt) som kan inspirere til å finne helt nye løsninger for å dekke konkrete behov.

Siste arrangementer

Arrangementsarkiv