InnoMed-arrangementer

InnoMed skaper arenaer der alt fra pasienter til statsråder kan komme sammen og dele synspunkter, kunnskap og erfaringer med hverandre.

Hvem kan delta?

Hovedarrangementet til InnoMed er den årlige "Innovasjonskonferansen" som er blitt arrangert hvert år siden 2007. Det er en konferanse som spenner bredt og der vi legger opp til tverrfaglig deltagelse - fra statsråder til pasienter. Fellesnevneren er at man er interessert i fremtidens helse-Norge. "Innovasjonskonferansen" har gjerne ett hovedtema hvert år.

Andre arrangementer og møteplasser er gjerne smalere tematisk og samler gjerne personer som er spesielt interessert i valgt tema. Disse møteplassene arrangeres gjerne regionalt, men de kan likevel være av nasjonal interesse.

Bent Hoie5

Hvorfor delta?

Vi jobber for at våre arrangementer skal inspirere, vise mangfoldet av innovasjonsprosjekter i Norge og skape arrenaer for samarbeid på tvers av fagfelt og bosted.


Tidligere år har hovedvekten av deltagerne vært ledere og ansatte i spesialist- og primærhelsetjenesten. I tillegg er det ofte politikere, forskere, utviklere, leverandører og studenter fra ulike fagretninger, som er typiske deltagere.

Hva er et InnoMed-arrangement?

I hovedsak arrangerer InnoMed to typer arrangement: konferanser og møteplasser.

Konferanser

Konferansene InnoMed arrangerer varierer i omfang, der den årlige Innovasjonskonferansen er den største. Det er en nasjonal konferanse med mellom 200 - 300 deltagere. InnoMed har også mindre konferanser og fagdager med mer fokuserte tema. Målet InnoMed har med sine konferanser er å spre kunnskap og erfaring, inspirere til innovasjon og skape debatt om fremtidig strategi for utvikling, samt være et samlingspunkt for personer med interesse for innovasjon i helse- og omsorgssektoren.

Målgruppen for Innovasjonskonferansen er svært bred, mens for de mindre konferansene er målgruppe de som er spesielt interessert og engasjert i valgt tema eller behovsområde.

Johan Georg Torgersen 2

Møteplasser

Møteplasser er mindre arrangement som kan inneholde både foredrag og workshoper/arbeidsøkter. Grensen mellom hva som er en konferanse og hva som er en møteplass er glidende, men møteplasser er gjerne smalere og setter fokus på aktuelle innovasjonstema/behov i helse- og omsorgssektoren.

Målgruppe er myndigheter, helsepersonell, FoU-miljø, bedrifter og virkemiddelaktører.

Involvering

Arrangere i samarbeid med InnoMed

Har du ønske om å fortelle om ditt innovasjonsprosjekt eller ønsker å arrangere en møteplass, kan du ta kontakt med oss! Vi er også samarbeidspartner eller medarrangør for arrangementer som andre har hovedansvaret for.

Vi er hele tiden på utkikk etter å vise frem spennende innovasjonsprosjekter både fra inn- og utland. Har du et prosjekt du ønsker å fortelle om, eller har du sett et foredrag du tror flere kunne hatt bruk for å se, så gi oss gjerne et tips. Vi tar også gjerne imot forslag til tema for Innovasjonskonferansen og andre arrangementer.