InnoMed-arrangementer

InnoMed skaper arenaer der alt fra pasienter til statsråder kan komme sammen og dele erfaringer med hverandre.

Hvem kan delta?

Hovedsaklig arrangerer InnoMed én konferanse i året; Innovasjonskonferansen. Det er en konferanse som spenner bredt og vi legger opp til tverrfaglig deltagelse - fra statsråder til pasienter. Fellesnevneren er at man er interessert i fremtidens helseNorge.

Andre arrangementer og møteplasser kan være smalere og for mer spesielt interesserte, men det vil da komme frem av invitasjonen.

Bent Hoie5

Hvorfor delta?

Vi jobber for at våre arrangementer skal inspirere, vise mangfoldet av innovasjonsprosjekter i Norge og skape arrenaer for samarbeid på tvers av fagfelt og bosted.


Tidligere år har hovedvekten av deltagerne vært ledere og ansatte i spesialist- og primærhelsetjenesten. I tillegg er det ofte politikere, forskere, utviklere, leverandører og studenter fra ulike fagretninger, som er typiske deltagere.

Hva er et InnoMed-arrangement?

I hovedsak arrangerer InnoMed to typer arrangement: konferanser og møteplasser.

Konferanser

Konferansene InnoMed arrangerer varierer i omfang, der den årlige Innovasjonskonferansen er den største. Det er en nasjonal konferanse med mellom 200 - 300 deltagere. InnoMed har også mindre konferanser og fagdager med mer fokuserte tema. Målet InnoMed sine konferanser er å spre kunnskap, inspirere til innovasjon og skape debatt om fremtidig strategi for utvikling, samt å være et samlingspunkt for personer med interesse for innovasjon i helse- og omsorgssektoren.

Målgruppen er bred.

Johan Georg Torgersen 2

Møteplasser

Møteplasser er mindre arrangement som kan inneholde både foredrag og workshoper/arbeidsøkter. Grensen mellom hva som er en konferanse og hva som er en møteplass er glidende, men møteplasser er gjerne smalere og setter fokus på aktuelle innovasjons tema/behov i helsesektoren.

Målgruppen er myndigheter, helsepersonell, FoU miljø, bedrifter og virkemiddelaktører.

Involvering

Arrangere i samarbeid med InnoMed

Har du ønske om å fortelle om ditt innovasjonsprosjekt eller ønsker å arrangere en møteplass, kan du ta kontakt med oss!

Vi er hele tiden på utkikk etter å vise frem spennende innovasjonsprosjekter fra både inn- og utland. Har et prosjekt du ønsker å fortelle om eller har du sett et foredrag du tror flere kunne hatt bruk for å se, så gi oss gjerne et tips. Vi tar også gjerne imot forslag for tema på innovasjonskonferansen og andre arrangementer.