hjemmesykehus

Avansert hjemmesykehus for barn og ungdom

Mange barn og ungdommer med sammensatte sykdommer synes at det kan være tyngende å være på sykehuset lenge. Akershus universitetssykehus utvider tjenestetilbudet med videokommunikasjon og medisinsk avstandsoppfølging, slik at pasientene kan få være mest mulig hjemme.

"Avansert hjemmesykehus for barn og ungdom" er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken på Akershus universitetssykehus der det testes ut bruken av digital hjemmeoppfølging som et supplement til dagens behandling. I denne tjenesten bruker pasienter og helsepersonell appen Dialogg fra Tellu for digital hjemmeoppfølging. Appen samler inn data fra utstyr i hjemmet, og tilbyr integrert chat og video.

Prosjektet jobbet også med digitalisering av pasientforløp for pasienter med diabetes type 1. Denne tjenesten baserer seg på Dignio sin løsning, som Akershus universitetssykehus gikk til anskaffelse av våren 2021.

Forventede gevinster med tilbudet inkluderer færre sykehusinnleggelser og økt tilgjengelighet på sengeplasser. I tillegg bidrar bidrar hjemmesykehus til økt trivsel for pasienten, tettere oppfølging uavhengig av avstand og effektivisering av arbeidsprosesser.

Løsningen er i drift. 

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar