Prosessveiledning

Ønsker dere prosessveiledning?

InnoMed tilbyr prosessveiledning til innovasjonsprosjekter i kommuner og sykehus. Vi vil veilede dere i planlegging, gjennomføring og implementering av tjenesteinnovasjon.

Det vil bli prioritert å gi prosessveiledning til prosjekter som omhandler tjenester som berører både kommuner og sykehus. Søknaden om prosessveiledning må komme fra kommune og/eller helseforetak. 

Prosessveiledningen kan være kort eller mer omfattende veiledning som går over flere faser i et prosjekt. Kravet er at det skal være lov å dele erfaringer fra prosjektet med andre, slik at suksesshistorier fra ditt prosjekt kan inspirere andre helseforetak og kommuner.

Image
Skisse og post-it
Eksempel fra workshop med skisser og post-it 

 

Prosessveilederne har solid kompetanse i tjenesteinnovasjon og erfaring fra både primær- og spesialisthelsetjenesten. Les om InnoMeds innovasjonsrådgivere. Veiledningen kan gis både fysisk og digitalt.

Les mer om hva det vil si å få prosessveiledning fra InnoMed.

Prosessveiledningen er gratis, men det forventes at de som mottar veiledningen stiller med de personer og ressurser som er nødvendige for å gjennomføre prosessen. Dette vil alltid avtales i opppstarten av nye prosjekter. 

Høsten 2020 behandler InnoMed søknadene fortløpende. Dette skjer i samråd med ressursgruppens representanter. 

Send oss en e-post om du lurer på noe.

Søknad om prosessveiledning
Mål med prosjektet, hvilke virksomheter deltar i prosjektet
Er det i konseptfasen, eller er prosjektet allerede godt i gang?
Ubegrenset antall filer kan lastes opp til dette feltet.
100 MB grense.
Tillatte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.