Prosessveiledning

Pågående prosessveiledning

InnoMed støtter i dag flere prosjekter i spesialist- og primærhelsetjenesten med prosessveiledning.

Prosessveiledningen går ut på at vi støtter prosjekter i kommuner og helseforetak med kompetanse, erfaring og nyttige verktøy. Våre rådgivere gir veiledning i alt fra innsiktsarbeid, tjenestedesign, arbeid med gevinstrealisering og forankring i komplekse prosjekter.

I det følgende presenteres en oversikt over prosjektene InnoMed støtter med prosessveiledning, og hva vi støtter dem i. 

Behandlingsløp for rehabilitering av barn og unge i OUS

Utprøving av digital hjemmeoppfølging på Agder

Utarbeidelse av plan for nasjonal iverksettelse av ParkinsonNet

Bruk av videokommunikasjon i akuttmottaket

Nyttige lenker