Kontakt oss

Har du en idé til et prosjekt, men vet ikke hvor du skal starte for å realisere den? Har du sett prosjekter du ønsker å vite mer om? Eller er du bare interessert i InnoMed og behovsdrevet innovasjon og ønsker å vite mer? Da bør du ta kontakt med oss!

Kontaktinfo

Helsedirektoratet er ansvarlig for InnoMed, men ved generelle spørsmål om InnoMed, så vil Merete Rørvik, som sitter med daglig drift, være en naturlig person å kontakte.   

Postadresse 

InnoMed
c/o SINTEF Teknologi og samfunn
Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim

Ansvarlig 

Johan Torgersen,
Helsedirektoratet
E-post: johan.torgersen@helsedir.no

Nasjonal ledelse 

Merete Rørvik
E-post: merete.rorvik@sintef.no
Telefon: 930 08 878 

Webansvarlig 

Nina Vanvik Hansen
E-post: ninavh@sintef.noInnovasjonsrådgivere

InnoMed har egne innovasjonsrådgivere i alle helseregionene. De har som oppgave å stimulere til nye InnoMed forprosjekter, og bistå i gjennomføring og videreføring av forprosjektene, samt gi tips og veiledning i forbindelse med behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren. Så om man ønsker å komme i gang med eget prosjekt eller har sett et prosjekt man ønske å vite mer om, vil innovasjonsrådgiverne kunne hjelpe deg. 

Espen 2

Espen Helge Aspnes

Innovasjonsrågiver region Midt-Norge/ SINTEF Digital

Espen.H.Aspnes@sintef.no
(+47) 930 59 050

Per Michaelsen 3

Per Michaelsen

Innovasjonsrågiver region Sør-Øst/ Inven2

per.michaelsen@inven2.com
(+47) 911 05 895

Wenche Poppe

Wenche Poppe

Innovasjonsrågiver region Nord/ Norinnova Technology Transfer

Wenche@norinnova.no
(+47) 916 29 250

Jens Reigstad

Jens Andreas Reigstad

Innovasjonsrågiver region Vest (Bergensområdet)/ Bergen Teknologioverføring

jens.reigstad@bergento.no
(+47) 922 96 079

Anne Cathrin Ostebo

Anne Cathrin Østebø

Innovasjonsrågiver region Vest (Stavangerområdet)/ Validé

anne.cathrin@valide.no
(+47) 936 99 095