Kontakt oss

Har du en idé til et prosjekt, men vet ikke hvor du skal starte for å realisere den? Har du sett prosjekter du ønsker å vite mer om? Eller er du bare interessert i InnoMed og behovsdrevet innovasjon og ønsker å vite mer? Da bør du ta kontakt med oss!

Kontaktinfo

Fra 1 januar 2019, er det de regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Midt-Norge RHF som er ansvarlig for InnoMed. Ved generelle spørsmål om InnoMed, vil Merete Rørvik, som sitter med daglig drift, være en naturlig person å kontakte.

Postadresse

InnoMed
c/o SINTEF AS
Postboks 4760 Torgarden
7465 Trondheim

Ansvarlig

Henrik Sandbu,
Helse Midt-Norge RHF
E-post: postmottak@helse-midt.no

Nasjonal ledelse

Merete Rørvik
E-post: merete.rorvik@sintef.no
Telefon: 930 08 878

Webansvarlig

Nina Vanvik Hansen
E-post: ninavh@sintef.noInnovasjonsrådgivere

InnoMed har egne innovasjonsrådgivere i alle helseregionene. De har som oppgave å stimulere til nye InnoMed forprosjekter, og bistå i gjennomføring og videreføring av forprosjektene, samt gi tips og veiledning i forbindelse med behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren. Så om man ønsker å komme i gang med eget prosjekt eller har sett et prosjekt man ønske å vite mer om, vil innovasjonsrådgiverne kunne hjelpe deg. 

Espen 2

Espen Helge Aspnes

Innovasjonsrågiver region Midt-Norge/ SINTEF Digital

Espen.H.Aspnes@sintef.no
(+47) 930 59 050

Per Michaelsen 3

Per Michaelsen

Innovasjonsrågiver region Sør-Øst/ Inven2

per.michaelsen@inven2.com
(+47) 911 05 895

Wenche Poppe

Wenche Poppe

Innovasjonsrågiver region Nord/ Norinnova Technology Transfer

Wenche@norinnova.no
(+47) 916 29 250

Jens Reigstad1

Jens Andreas Reigstad

Innovasjonsrådgiver region Vest (Bergensområdet) / VIS

jre@visinnovasjon.no
(+47) 922 96 079

Anne Cathrin Ostebo

Anne Cathrin Østebø

Innovasjonsrågiver region Vest (Stavangerområdet)/ Validé

anne.cathrin@valide.no
(+47) 936 99 095