Kontakt oss

Har du en idé til et prosjekt, men vet ikke hvor du skal starte for å realisere den? Har du sett prosjekter du ønsker å vite mer om? Eller er du bare interessert i InnoMed og behovsdrevet innovasjon og ønsker å vite mer? Da bør du ta kontakt med oss!

Kontaktinfo

De regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Midt-Norge RHF er ansvarlig for InnoMed. PA Consulting Group har ansvaret for daglig drift. Ved generelle spørsmål om InnoMed, ta kontakt med Grete Kvernland-Berg.

Postadresse

InnoMed
c/o PA Consulting Group
Verkstedveien 1, PO Box 150
Skøyen, 0212 Oslo

Ansvarlig

Helse Midt-Norge RHF
E-post: postmottak@helse-midt.no

Nasjonal ledelse

Grete Kvernland-Berg
E-post: grete.kvernland-berg@paconsulting.com

Webansvarlig

Trude J. Arntsen
E-post: trude.arntsen@bouvet.no