Erfaringer fra pilotprosjektet. Utarbeidet august 2021.