Møt InnoMeds innovasjonsrådgivere

InnoMeds rådgivere har solid kompetanse i tjenesteinnovasjon og erfaring fra både primær- og spesialisthelsetjenesten.

InnoMed er tilstede i hele Norge både fysisk og gjennom digitale kanaler. InnoMeds rådgivere bistår kommuner og sykehus med innovasjonsrådgivning og prosessveiledning. 

Ved forespørsel om prosessveiledning får dere raskt svar. Prosjekter som skjer i skjæringspunktet mellom kommuner og sykehus har høyest prioritet innenfor InnoMeds rammer. Rådgiverteamet har tverrfaglig kompetanse, og det mest egnede teamet blir satt sammen basert på prosjektets behov. Legg inn enkel søknad om prosessveiledning her

Les mer om InnoMeds oppgave, mandat og styrende organer.

Bilde av Grete

Grete Kvernland-Berg

Organisasjonsdesigner, samhandling, forankring og endringsledelse
Grete@innomed.no
Bilde av Just

Just Haffeld

Kliniker i primær- og spesialisthelsetjenesten, tjenesteinnovasjon og endringsledelse
Just@innomed.no
Kirsti Fossland Brørs

Kirsti Fossland Brørs

Ergoterapeut, tjenestedesign, forankring og endringsledelse
Kirsti@innomed.no
Bilde av Trude

Trude J. Arntsen

Tjenestedesigner, behovskartlegging, adferdsdesign og systemisk design
Trude@innomed.no
Jens Lien

Jens Lien

Virksomhetsarkitekt, e-helsearkitektur, løsnings- og systemarkitekt
Marie Hartman

Marie Hartmann

Tjenestedesigner
Bilde av Cecilia

Cecilia K. Gnaly

Helseøkonom, gevinstrealisering, endringsledelse og pasientforløp
Bilde av Christian

Christian Aubell

Tjenesteinnovasjon, gevinstrealisering og endringsledelse
Robert Hogvall

Robert Högvall

Sykepleier og organisasjonsdesigner
Synnøve Kleive

Synnøve Kleive

Tjenestedesigner, prosjektleder, tjenesteinnovasjon og agile arbeidsprosesser
Silje Svadberg

Silje Svadberg

Tjeneste- og organisasjonsdesign, innsiktsarbeid og økonomisk analyse
Laura Laukeland Kleiven

Laura Laukeland Kleiven

Tjenesteinnovasjon, gevinstrealisering og forankring
Nodin - Bilde

Nodin Elias M. Ennals

Statsviter, forvaltningskompetanse, tverrgående prosjekter og tjenesteinnovasjon