V68
Pasienter

3P: Patients and Professionals in Productive teams

Status

Hovedprosjekt

År

2015

Prosjekteier

Helse Nord, Helse Vest, Helse Sør-Øst, Universitetet i Bergen, FFO og Tromsø og Harstad kommune

Behov

Elektroniske løsninger for tverrfaglig samarbeid gjennom pasientforløp på tvers av virksomheter og nivå, med pasienten som aktiv partner i samhandlingen.

Resultat

prosjektet pågår

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

Forprosjektet "Pasienten som partner i virtuelle team" resulterte i en funksjonell kravspesifikasjon som benyttes som modell i prosjekter som omhandler samhandling mellom pasient og helsetjenesteleverandører. I januar 2015 ble det klart at UNN var tildelt 25 millioner kroner fra Helseforsk til prosjektet "3P: Patients and Professionals in Productive teams". Prosjektet er et samarbeid mellom Helse Nord, Helse Vest, Helse Sør-Øst, Universitetet i Bergen, FFO og Tromsø og Harstad kommuner. Resultatene fra forprosjektet vil inngå som en modell for e-infrastruktur som støtter pasienter og helsepersonells samarbeid i et pasientsentrert integrert team.