placeholder
Hverdagsliv

ABRUMED - Aktiv brukermedvirkning ved tilpasning av høreapparater

AudioPlus AS skal forbedre dagens praksis for tilpasning av høreapparat gjennom et nytt system for brukermedvirkning under tilpasningsprosessen.

Status

Hovedprosjekt

År

2016

Prosjekteier

Audioplus

Behov

Forskning har vist at en svært høy andel høreapparatbrukere bruker høreapparatet mindre enn en time daglig. Dette skaper store kostnader for samfunn og arbeidsliv samt nedsatt livskvalitet og funksjonsevne

Resultat

Forskningsprosjektet vil bidra til å bygge opp et sterk flerfaglig miljø i Norge som vil være avgjørende for å kunne realisere innovasjons- og markedspotensialet. Prosjektet varer i tre år og består av sju faser; 1) Krav, 2) Design, 3) Utvikling, 4) Evaluering, 5) Formidling, 6) Markedsutvikling, og 7) Prosjektledelse.

Espen 2

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Espen Helge Aspnes

Innovasjonsrågiver region Midt-Norge/ SINTEF Digital

Espen.H.Aspnes@sintef.no
(+47) 930 59 050

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

AudioPlus AS skal forbedre dagens praksis for tilpasning av høreapparat gjennom et nytt system for brukermedvirkning under tilpasningsprosessen. Systemet skal simulere et lydmiljø for optimal tilpasning og gjøre brukeren i stand til selv å utføre tilpasningen gjennom veiledning av audiograf via et avansert multi-touch grensesnitt. Forskning har vist at en svært høy andel høreapparatbrukere bruker høreapparatet mindre enn en time daglig. Dette skaper store kostnader for samfunn og arbeidsliv samt nedsatt livskvalitet og funksjonsevne. 

Prosjektet vil adressere to relaterte FoU-utfordringer; brukerinvolvering i utviklingsprosessen og dynamisk pasient-ekspert samarbeid. Prosjektet skal etablere et forskningslaboratorium med utstyr og prototype som skal brukes til hyppige brukertester. Partner i prosjektet er audiografkjeden AudioPlus AS. SINTEF vil bidra med kompetanse og ressurser på IKT, systemutvikling, brukerinvolvering, interaksjonsdesign, akustikksystemer, digitale høreapparat og medisinsk teknologi. Høgskolen i Sør-Trøndelag vil bidra med spisskompetanse på audiologi og taleaudiometri. Hørselshemmedes Landsforbund representerer sluttbrukerne og vil bidra i forbindelse med krav og evaluering. 

Forskningsprosjektet vil bidra til å bygge opp et sterk flerfaglig miljø i Norge som vil være avgjørende for å kunne realisere innovasjons- og markedspotensialet. 

Forskningsresultatene i prosjektet skal publiseres på anerkjente konferanser og i relevante fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrift. Prosjektet varer i tre år og består av sju faser; 1) Krav, 2) Design, 3) Utvikling, 4) Evaluering, 5) Formidling, 6) Markedsutvikling, og 7) Prosjektledelse.