F87
Forebygging

Active on wheels

De som havner i rullestol vil oppleve at energiforbruket endrer seg, og mange opplever å legge på seg, da de ikke lenger kan spise eller bevege seg som før. For mange ville det vært nyttig med et verktøy som kan estimere energiforbruk og gi veiledning på energiinntak og aktivitet, noe dette forprosjektet ønsker å berede grunn for.

Status

Forprosjekt

År

2015

Prosjekteier

Sunnaas Sykehus HF

Behov

Livsstilsstøtte

Resultat

Det er søkt støtte fra HSØ RHF til å etablere et OFU hovedprosjekt.

Per Michaelsen 3

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Per Michaelsen

Innovasjonsrågiver region Sør-Øst/ Inven2

per.michaelsen@inven2.com
(+47) 911 05 895

Prosjektsammendrag

Forprosjektet “Active on wheels” har utviklet en prototype for en digital løsning som kan estimere daglig energiforbruk, estimere energiforbruk ved trening/fysisk aktivitet og som kan gi treningsanbefalinger for rullestolbrukere. Forprosjektet har undersøkt at det ikke finnes digitale treningsverktøy som kan måle daglig energiforbruk og energiforbruk ved trening for rullestolbrukere (behovskartlegging). 

Det viste seg at eksisterende digitale treningsverktøy estimerer energiforbruk basert på trening og fysiske aktiviteter som involverer bruk av ben. Rullestolbrukere får dermed feil informasjon om daglig energiforbruk og om energiforbruk ved trening. 

En første versjon av en ny algoritme som estimerer energiforbruk for rullestolbrukere mer nøyaktig er utviklet, og en prototype av en kroppsbåren teknologi for datainnsamling er laget og testet (konseptutvikling).

Mens forprosjektet foregikk har Microsoft utviklet en aktivitetsmonitor (Armband), som oppfyller kravene til å kunne estimere energiforbruk hos rullestolbrukere. Vi ønsker derfor i et hovedprosjekt å etablere et OFU-samarbeid med Microsoft og en bedrift som tar seg av systemutviklingen (Devotek). Begge aktører har blitt kontaktet og er interessert i et samarbeid for å lage en mobilapplikasjon som kommuniserer med Microsoft Armband, basert på den nye algoritmen. Det er søkt støtte fra HSØ RHF til å etablere et OFU hovedprosjekt.