V72
Behandling

Aktiv overvåkning for kreft - behandling når det trengs

Flere lever med sykdom som de dør med, ikke av – Hvordan bidra til at pasienten får en best mulig oppfølging?

Status

Hovedprosjekt

År

2017

Prosjekteier

Urologisk avdeling, St. Olavs hospital

Behov

Oppfølging og riktig type behandling for prostatakreft

Resultat

Det søkes midler til dette hovedprosjektet

Nina

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Nina Vanvik Hansen

SINTEF Digital

Nina.V.Hansen@sintef.no
(+47) 452 76 105

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

Stadig flere lever med sykdom som de dør med – og ikke av. Lav risiko prostatakreft er en av flere typer kreft som det kan være bedre å leve med enn å behandle. Ansvaret for oppfølging av sykdommen står spesialisthelsetjenesten for, men pasienten må også forholde seg til fastlege og ta eget ansvar for oppfølging. Dette krever en ny type samhandling og kommunikasjon innenfor og mellom helsetjenestene. Per i dag mangler det standardiserte løsninger for dette. 

Gjennom forprosjektet Prostatakreft – Trygg aktiv overvåkning – Behandling når det trengs, kom vi fram til konseptforslag for fornyet tjeneste til pasientgruppen som innebærer standardiserte henvisninger, journalnotater og informasjon, automatisk sending av PSA-verdier, en nasjonal oversikt over pasient-gruppen. Det forventes å ha på plass et system under utprøving for aktiv overvåkning av pasienter med prostatakreft, der flere vil velge aktiv overvåkning fremfor behandling (kirurgi). Det forventes videre at dette vil spare store ressurser for samfunnet/helsesektoren. I tillegg forventer vi oppstart på bredding av teknologi/tjeneste til andre medisinske tilstander (kreft, kronisk sykdom m.m.) der aktiv overvåkning kan ha positive konsekvenser for pasienter, pårørende og helsevesenet. Prosjektet er godt forankret i hele det urologiske miljøet ved alle helseregionene i Norge. 

Vi vil i løpet av høsten 2017 søke nye midler til prosjektet.