Aktivitetskatalog
Forebygging

Aktivitetskatalog

Pasienter ved Sunnaas har savnet et «noe» som viste oversikt over aktuelle aktiviteter og idretter for mennesker med fysiske- og/ eller kognitive utfordringer.

Status

Forprosjekt

År

2018

Prosjekteier

Sunnaas sykehus HF

Behov

Patient empowerment

Resultat

Det vil bli arbeidet for å videreføre resultatene i et utviklingsmiljø for å få på plass en løsning

Hvor kan jeg finne treningsmuligheter for mitt behov?

Prosjektsammendrag

Sunnaas Sykehus HF har lenge kjent til at pasienter/ brukere, pårørende og terapeuter savnet et «noe» som viste oversikt over aktuelle aktiviteter og idretter for mennesker med fysiske- og/ eller kognitive utfordringer. Dette "noe" skal være ønske om en hjemmeside og en app i en prototype som skal utarbeides i samarbeid med valgt leverandør. Det er i et påfølgende hovedprosjekt at denne tjenesten skal bli reell; utarbeides til et virkelig produkt, finjusteres og etter hvert settes i drift. Hovedmålet med hjemmesiden er at den skal være så enkel og attraktiv å bruke så brukeren finner gode aktivitetstilbud og kommer i kontakt med ulike aktivitetstilbydere.

Siste og fjerde workshop ifm med forprosjekt Aktivitetskatalog ble gjennomført 7 september 2018 på Sunnaas sykehus. Fremdriftsplanen har blitt fulgt som planlagt dette året og de involverte er enig om at de må jobbe videre med utvikling av en felles universell utformet teknisk løsning.