F123
Helsepersonell

Alfred Surgery

Det mangler en kunnskapsbase for kirurgiske feil/utfordringer som gjør at kirurger kan lære av hverandre og på tvers av sykehus og avdelinger.

Status

Forprosjekt

År

2017

Prosjekteier

UNN, Harstad kommune og UiT - Norges Arktiske universitet

Behov

Økt læring og mindre feil ved kirurgiske inngrep.

Resultat

Prosjektet er i oppstartfase

Wenche Poppe

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Wenche Poppe

Innovasjonsrågiver region Nord/ Norinnova Technology Transfer

Wenche@norinnova.no
(+47) 916 29 250

Den største utfordringen i moderne medisin er at ny kunnskap i for liten grad tas i bruk i daglig praksis. Alfred Surgery skal bidra til at ny kunnskap tas i bruk blant kirurger.

— Wenche Poppe

Prosjektsammendrag

Det mangler en kunnskapsbase for kirurgiske feil/utfordringer som gjør at kirurger kan lære av hverandre og på tvers av sykehus og avdelinger. Med bakgrunn i erfaringer fra luftfart skal det utvikles en kunnskapsbase for kirurger som understøtter kunnskapsbasert praksis og læring. 

Systemet skal ivareta læring av egne og andres feil på tvers av avdelinger og sykehus, og det skal også sikre at ny kunnskap tas i bruk. Systemet vil presentere etablerte retningslinjer for de forskjellige kirurgiske inngrep, og det vil understøttes av videomateriale og beskrivelse av feil og utfordringer andre kirurger har erfart.