Assistep Kilde Assistep
Behandling

AssiStep – “Trapperullator”

Hvert år skader 30.000 nordmenn seg på grunn av fall i trapp, og samfunnskostnadene ved dette er av Norsk institutt for by- og regionforskning anslått til å være rundt 25 milliarder kroner hvert år. Konseptet AssiStep gir brukeren ekstra hjelp til å gå i trappen, og forebygger fall ved å gi støtte og trygghet.

Status

Innovasjon

År

2015

Prosjekteier

AssiTech AS

Behov

Prosjektet tok utgangspunkt i et nasjonalt og internasjonalt behov for å forebygge fall i trapp.

Resultat

AssiStep er en «rullator i trapp» som gir fallforebygging, samtidig som du kan fortsette å gå i trappa på egen hånd, som du ikke kan med en trappeheis eller heis. AssiStep er til salgs, og er installert flere steder i Norge, Sverige og Nederland.

Avatar Male

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Halvor Wold

AssiStep

halvor@assistep.no
(+47) 995 60 130

Relatert innhold

De første gangene var det litt uvant å ikke gå baklengs ned trappa, slik som jeg har gjort de siste årene. Etter noen runder med AssiStep ble det som en helt ny verden nå som jeg har noe foran å støtte meg til.

— Bruker, 84, Norge (sitatet er hentet fra assistep.no)

Relaterte lenker

Assisteps hjemmeside

Prosjektsammendrag

Hvert år skader 30.000 nordmenn seg på grunn av fall i trapp, og samfunnskostnadene ved dette er av Norsk institutt for by- og regionforskning anslått til å være rundt 25 milliarder kroner hvert år. Til sammenligning skader 1,3 millioner amerikanere seg på grunn av fall i trapp hvert år, noe som gjør det til den nest mest skadelige ulykkesformen etter bilulykker. Denne utviklingsaktiviteten ble igangsatt på bakgrunn av InnoMed forprosjektet Bevegelsesforstyrrelser.

Konseptet AssiStep gir brukeren ekstra hjelp til å gå i trappen, og forebygger fall ved å gi støtte og trygghet. Den er langt enklere og mer diskret enn en trappeheis, og vil gi flere den støtten de trenger når de går i trapp. AssiStep gjør det lettere å gå trappen selv, uten å behøve hjelp fra andre eller være redd for å falle. Produktet består av et nytt gelender som monteres langs trappen, og et horisontalt håndtak foran brukeren, og gir på den måten en støtte tilsvarende det en rullator gir på flatmark. Håndtaket sitter fast i gelenderet, og skyves lett langs gelenderet både på vei opp og ned. I tillegg til å hindre fall ned trappen gjennom å være et fysisk hinder, gir det en fast støtte når brukeren trenger å bruke armene for å ta seg frem. Produktet har ingen motor eller elektronikk, så man bestemmer selv hvordan man ønsker å bruke håndtaket. Utviklingsfasen er nå avsluttet, og produktet er installert i flere trapper i Norge, Sverige og Nederland.