Barn og unges helsetjeneste i Helse Bergen

InnoMed støtter Helse Bergen med å tilpasse og implementere regionale samhandlingsforløp lokalt.

Helse Vest har startet opp et regionalt prosjekt på bakgrunn av prosjektet "Barn og unges helsetjeneste" og invitert med sine helseforetak med sine respektive kommuner. Les mer om det regionale prosjektet her.  I prosjektet er det utviklet syv samhandlingsforløp som beskriver et helhetlig tilbud til barn og unge på tvers av kommunene og spesialisthelsetjenesten. Forløpene fungerer som et kart over tjenestene, og beskriver de ulike tjenestenes roller, ansvar og oppgavefordeling. Prosjektet startet i Helse Fonna, og samhandlingsforløpene videreutvikles og implementeres nå på tvers av hele Helse Vest og alle kommunene. InnoMed støtter nå Helse Bergen i denne implementeringen. 

InnoMed støtter prosjektet med prosjektgruppen med å tilpasse de syv forløpene fra Helse Fonna til egen region og egne arbeidsprosesser. Herunder hjelper InnoMed prosjektet med å planlegge og gjennomføre innsiktsarbeid, aktørkartlegging, forankringsplan og gevinstrealiseringsplan. I det videre skal InnoMed også støtte prosjektet med å etablere en implementeringsplan. 

I september vil det gjennomføres fire forskjellige samhandlingsdager der relevante aktører og interessenter vil bli invitert. Formålet med samhandlingsdagen er å danne et omforent bilde av nåsituasjonen og et felles målbilde om fremtiden. Under samhandlingsdagene vil også forløpene bli presentert, der alle aktører vil få i oppgave å ta med seg forløpene til egne avdelinger. Dette arbeidet blir etterfulgt av en implementeringsdag hvor aktørene igjen samles, og får mulighet til å komme med behov for tilpasning av forløpene til lokale forhold. 

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar