Barn og unges helsetjeneste i Helse Fonna

Helse Fonna har utviklet syv samhandlingsforløp som beskriver et helhetlig tilbud til barn og unge.

Helse Vest har startet opp et regionalt prosjekt på bakgrunn av prosjektet "Barn og unges helsetjeneste" og invitert med sine helseforetak med sine respektive kommuner. I prosjektet er det utviklet syv samhandlingsforløp som beskriver et helhetlig tilbud til barn og unge på tvers av kommunene og spesialisthelsetjenesten. Forløpene fungerer som et kart over tjenestene, og beskriver de ulike tjenestenes roller, ansvar og oppgavefordeling. Prosjektet startet i Helse Fonna, og samhandlingsforløpene videreutvikles og implementeres nå på tvers av helse Helse Vest og alle kommunene.

Prosjektet er i implementeringsfasen, og InnoMed støtter prosjektet med å planlegge implementering og videreutvikle implementeringsmetodikk. InnoMed gir også veiledning i arbeidet med å avdekke brukerbehov for digital løsning.

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar