Barn og unges helsetjeneste i Møre og Romsdal

Med modellen fra et lignende prosjekt fra Helse Fonna bistår InnoMed Helse Møre og Romsdal med å implementere syv samhandlingsforløp for barn og unge.

Målet med prosjektet er å sikre sammenhengende helsetjenester for barn og unge med psykiske lidelser, på tvers av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Ved å implementere verktøyet utarbeidet i Helse Fonna, er målet å gi barn og unge med psykiske vansker rett behandling, på rett sted, til rett tid.  

Prosjektet har fått prosesstøtte fra InnoMed med innsikts- og forankringsarbeid og skal jobbe videre med implementering av samhandlingsforløpene som er utarbeidet av Helse Fonna, og skal gjennomføre lederseminar til høsten. De har også dialog med Helseplattformen med tanke på å få implementert forløpene i felles EPJ. InnoMed skal bistå med pilotering av samhandlingsforløpene, inkludert gevinster og videre forankringsarbeid ut mot fastleger og skolesektoren.  

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar

Toril Kvisvik

Prosjektkoordinator, Helse Møre og Romsdal
Toril.Kvisvik@helse-mr.no
Tlf: +47 95 78 14 32