Barn og unges helsetjeneste i Møre og Romsdal

Med modellen fra et lignende prosjekt fra Helse Fonna bistår InnoMed Helse Møre og Romsdal med å implementere syv samhandlingsforløp for barn og unge.

Målet med prosjektet er å sikre sammenhengende helsetjenester for barn og unge med psykiske lidelser, på tvers av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Ved å implementere verktøyet utarbeidet i Helse Fonna, er målet å gi barn og unge med psykiske vansker rett behandling, på rett sted, til rett tid.  

Prosjektet har tidligere fått prosesstøtte fra InnoMed med innsikts- og forankringsarbeid. Prosjektet får nå videre støtte til arbeid med implementering av samhandlingsforløpene som er utarbeidet av Helse Fonna. InnoMed skal også bistå prosjektet med pilotering av samhandlingsforløpene, inkludert gevinster og videre forankringsarbeid ut mot fastleger og skolesektoren.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar

Toril Kvisvik

Prosjektkoordinator, Helse Møre og Romsdal
Toril.Kvisvik@helse-mr.no
Tlf: +47 95 78 14 32