Bedre samhandling i forløpet for rus og psykiatri i Helse Bergen

InnoMed støtter Helse Bergen med å etablere likeverdige tjenester for pasienter med rus- og psykisk lidelse.

Målet med prosjektet er å forbedre tilbudet til pasienter med sammensatte helseproblem på tvers av psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det er et mål om å få til likeverdige tjenester ved å sikre tett samarbeid mellom PHV, TSB og kommunehelsetjenesten.

Det er planlagt opprettelse av et nytt døgntilbud til pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP). ROP-forløpet skal styrkes og revitaliseres og det skal bygges ROP-nettverk der kompetanse og relasjoner skal bygges mellom kommuner og helseforetak. Det skal videre arrangeres felles fagdager regionalt og lokalt.

InnoMed skal bistå med følgende:

  • Bistå i arbeidet med å opprette et helhetlig tilbud og behandlingstilbud til ROP-pasienter
  • Støtte i arbeidet rundt forankring og samhandling med kommunehelsetjenesten
  • Bistå i utarbeidelsen av ROP-pasientforløp

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar