Bilde Tannbehandlingsangst
Behandling

Behandling av tannbehandlingsangst hos barn og ungdom

I forprosjektet skal dannes et kunnskapsgrunnlag for utvikling av en fremtidig nettbasert tjeneste for behandling av tannbehandlingsangst.

Status

Forprosjekt

År

2018

Prosjekteier

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge (TkMN)

Behov

Behandling av tannbehandlingsangst hos barn og unge.

Resultat

Pågående forprosjekt

Prosjektsammendrag

Blant barn og ungdom har ca 9 % en alvorlig tannbehandlingsangst. Tannbehandlingsangst kan gi alvorlige konsekvenser for den orale helsen, på grunn av unngåelse av tannbehandling. Eksempler på dette er karies, smerter og periodentale sykdommer. Når den orale helsen svekkes, reduseres ofte også dagliglivets sosiale fungering.

Hovedårsaken til at pasienter ikke møter eller avbestiller avtalene sine, er tannbehandlingsangst. Ikke-møtt eller avbestilte avtaler forårsaker betydelige utgifter for den offentlige tannhelsetjenesten. Voksne med tannbehandlingsangst forklarer at deres frykt og redsel startet i barndommen, ofte i sammenheng med smertefull eller krenkende behandling hos tannlegen. Å forebygge og behandle tannbehandlingsangst hos barn vil derfor gi helsemessige og samfunnsøkonomiske fordeler.

Kognitiv atferdsterapi (KAT) er en effektiv behandlingsform for mange ulike typer spesifikke fobier, og studier om bruk av KAT blant barn med tannbehandlingsangst rapporterer positive erfaringer. Geografiske forhold som lang reisevei og lite psykologkapasitet i tannhelsetjenesten gjør imidlertid at tilgang til psykologkompetanse og kognitiv atferdsterapi for behandling av tannbehandlingsangst er begrenset.

I forprosjektet ønsker man å legge grunnlaget for etablering av en nettbasert tjeneste for behandling av tannbehandlingsangst.