placeholder
Behandling

Bevegelsesforstyrrelser

Målsettingen med prosjektet er å avdekke innovasjonsprosjekter som kan bidra til å gi pasienter med bevegelsesforstyrrelser økt livskvalitet på tross av motoriske plager og kognitiv svikt.

Status

Forprosjekt

År

2011

Prosjekteier

Stavanger universitetssjukehus

NØKKELORD

Behov

Det er behov for å legge til rette for å bedre livskvaliteten til pasienter med bevegelsesforstyrrelser

Resultat

26 ulike ideer ble omsatt til 6 konsepter som er konkrete ideer til produkter eller tjenester. En av disse ideene fikk gjennom Nasjonalt Kompetansesenter for Bevegelsesforstyrrelser FORNY-midler for å vurdere patenterbarhet og se på forretningsmodell tilknyttet ideen for deretter å ferdigutvikle den.

Anne Cathrin Ostebo

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Anne Cathrin Østebø

Innovasjonsrågiver region Vest (Stavangerområdet)/ Validé

anne.cathrin@valide.no
(+47) 936 99 095

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

Bevegelsesforstyrrelser er en samlebetegnelse for tilstander som kjennetegnes ved for lite eller for mye bevegelser på grunn av sykdom eller feilfunksjon i nervesystemet. Forekomsten av Parkinsons sykdom øker betydelig med stigende alder, og det er forventet at denne pasientgruppen vil bli større med aldrende befolkning.

Målsettingen med prosjektet er å avdekke innovasjonsprosjekter som kan bidra til å gi pasienter med bevegelsesforstyrrelser økt livskvalitet på tross av motoriske plager og kognitiv svikt. Brukernes behov i alle faser av sykdomsforløpet er kartlagt gjennom en brukersentrert workshop samt observasjonsstudier. 26 ulike ideer ble omsatt til 6 konsepter som er konkrete ideer til produkter eller tjenester. En av disse ideene fikk gjennom Nasjonalt Kompetansesenter for Bevegelsesforstyrrelser FORNY-midler for å vurdere patenterbarhet og se på forretningsmodell tilknyttet ideen for deretter å ferdigutvikle den. Pga. kapasitetsutfordringer hos idehavere ble prosjektet stanset.

InnoMed følger fortsatt saken opp. Den brukerdrevne metodikken der man jobbet med en ressursgruppe bestående av både eksperter og brukere, og parallelt gjorde feltobservasjoner av brukere i kontekst, fungerte meget godt. Svært mange ideer ble til slutt silt ned til seks gode løsninger vi hadde tro på.

35 Bevegelsesforstyrrelser