Bruk av video i akuttmottaket på Diakonhjemmet Sykehus

InnoMed støtter akuttmottaket ved Diakonhjemmet Sykehus med å etablere nye prosesser og kartlegge gevinster ved innføring av video på akuttmottaket.

Akuttmottaket ved Diakonhjemmet Sykehus har etablert innovasjonsprosjektet Videotilsyn, hvor det testes ut nytten og brukbarheten av å kunne gjennomføre videokommunikasjon mellom pasient isolert i smitterom og helsepersonell som befinner seg utenfor. InnoMed har tidligere støttet prosjektet i fase 1, les mer her. 

Prosjektet er nå i gang med fase 2. der InnoMed støtter prosjektet med å etablere nye arbeidsprosesser som understøtter bruk av video, realisere gevinster og synliggjøre brukeropplevelser og syngergier. 

 

InnoMed bistår med følgende:

  • Lage en plan for innhenting av nullpunkts- og effektmålinger. InnoMed har hittil innhentet nullpunktsmålinger og avventer innhenting av effektmålinger til prosjektet er i gang med skalering av utprøving av video.
  • Gjennomføre observasjoner og innsiktsintervjuer med ulike interessenter for å finne behov for arbeidsprosess og gevinstkartlegging.
  • Øke forankring for å sikre at bruk av video på akuttmottaket inngår som en naturlig del av helsepersonell sin arbeidshverdag.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar